kontakt
tel./fax  91 423 47 29
tel. kom. 604 470 020
tel. kom. 693 755 221
napisz do nas

Regulamin Kiermaszu Ogrodniczego Pamiętajcie o ogrodach

1. Warunkiem wzięcia udziału w Kiermaszu jest nadesłanie zgłoszenia. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest automatycznie zobowiązaniem do zapłaty. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć kopię dowodu wpłaty. Wystawcy otrzymają fakturę podczas Kiermaszu.

2. W przypadku nie dokonania wpłaty przed rozpoczęciem imprezy, zgłoszeni Wystawcy wniosą opłatę za udział gotówką, w sobotę rano, w biurze Kiermaszu (obowiązuje wyłącznie w przypadkach wcześniejszego uzgodnienia tej opcji telefonicznie lub korespondencyjnie!).

3. Firmy odwołujące swój udział do 7 dni przed Kiermaszem otrzymają zwrot wpłaconej sumy pomniejszonej o 100 PLN + 23% VAT. Rezygnacje z udziału wpływające na 7 i mniej dni przed Kiermaszem nie będą honorowane. Firmy, które nie odwołają i nie wezmą udziału w Kiermaszu będą obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.

4. Stanowiska poszczególnych Wystawców wskazują organizatorzy Kiermaszu.

5. Wystawca nie jest uprawniony do podnajmowania lub oddawania do bezpłatnego użytku części stoiska bez zgody Organizatora. Nie można samowolnie zamieniać przyznanej lokalizacji stoisk oraz zamieniać stoisk z innymi Wystawcami bez zgody Organizatora.

6. W przypadku, gdy towar oferowany na stoisku nie zgadza się z zadeklarowanym w formularzu zgłoszeniowym, organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia takiego wystawcy z imprezy i usunięcia stoiska bez zwrotu kosztów.

7. Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych przy stoiskach, Wystawcy zobowiązani są do umożliwienia dojazdu w celu rozładunku innym Wystawcom. Podczas Kiermaszu obowiązuje zasada wzajemnego zrozumienia, wyrozumiałości i życzliwości.

8. Wystawcy mogą rozpocząć przygotowanie wyznaczonych stoisk w pierwszym dniu Kiermaszu od godziny 5.30. Urządzanie i organizowanie stoisk należy zakończyć do godziny 8.30. Istnieje możliwość ustawiania stoisk w dniu poprzedzającym imprezę (w piątek) w godzinach od 14.00 do 19.00, po uprzednim uzgodnieniu z organizatorami. Stanowiska należy urządzić w taki sposób, aby nie utrudniać przejścia klientom.

9. Wystawcy zobowiązani są do zorganizowania swoich stoisk zgodnie z wymogami bezpieczeństwa. Szczególną uwagę należy zwrócić na montaż namiotów, elementy wyposażenia wystające poza obręb stoiska, instalację elektryczną (niesprawne przedłużacze i urządzenia elektryczne nie zostaną wpięte do instalacji elektrycznej).

10. W czasie trwania imprezy nie ma możliwości dowozu towarów samochodami. Zorganizowanie dodatkowej dostawy jest możliwe w godz. od 19.00 w sobotę do 8.00 rano w niedzielę.

11. Teren Kiermaszu jest dozorowany przez wynajętą firmę ochroniarską w nocy z soboty na niedzielę w godzinach 19.00 - 7.00. Wystawcy mogą pozostawić na stanowiskach towar, jednak powinien on być dobrze zabezpieczony (np. siatka, folia, stretch, namiot itp.). Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawiony towar.

12. Na terenie Kiermaszu znajdują się punkty poboru wody (informacja w biurze Kiermaszu) oraz bezpłatne toalety typu ToiToi.

13. Należy stosować się również do Regulaminu Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice.

14. Po zakończonym Kiermaszu każdy z uczestników zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu swojego stanowiska i pozostawienia go w stanie nie pogorszonym. Za wszelkiego rodzaju uszkodzenia wynikłe z działalności wystawcy, a dotyczące infrastruktury, zieleni oraz drzew znajdujących się przy stoiskach odpowiada wystawca.

15. Wyjazd po zakończeniu Kiermaszu w niedzielę jest możliwy po godzinie 17.30.

Do góry

Partner


Patroni Medialni


© FM Firma Marketingowa Robert Szyjanowski