kontakt
tel./fax  91 423 47 29
tel. kom. 604 470 020
tel. kom. 693 755 221
napisz do nas

Regulamin Kiermaszu Ogrodniczego Pamiętajcie o ogrodach

1. Warunkiem wzięcia udziału w Kiermaszu jest nadesłanie zgłoszenia. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest automatycznie zobowiązaniem do zapłaty.

2. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć kopię dowodu wpłaty lub przelewu.

3. Wystawcy otrzymają fakturę podczas Kiermaszu.

4. W przypadku nie dokonania wpłaty przed rozpoczęciem imprezy, zgłoszeni wystawcy wniosą opłatę za udział gotówką, w sobotę rano, w biurze Kiermaszu - zielony namiot naprzeciwko wejścia do Muzeum Narodowego.

5. Firmy odwołujące swój udział do 7 dni przed Kiermaszem otrzymają zwrot wpłaconej sumy pomniejszonej o 100 PLN + 23% VAT.

6. Rezygnacje z udziału wpływające na 7 i mniej dni przed Kiermaszem nie będą honorowane. Firmy, które nie odwołają i nie wezmą udziału w Kiermaszu będą obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.

7. Stanowiska poszczególnych wystawców wskazują organizatorzy Kiermaszu.

8. Wystawca nie jest uprawniony do podnajmowania lub oddawania do bezpłatnego użytku części stoiska bez zgody Organizatora.

9. Wystawcy mogą rozpocząć przygotowanie wyznaczonych stoisk w pierwszym dniu Kiermaszu od godziny 6.00. Urządzanie i organizowanie stoisk należy zakończyć do godziny 9.00.

10. Stanowiska należy urządzić w taki sposób, aby nie utrudniać przejścia klientom. W lipowych alejach granicą stoiska jest krawędź asfaltowej ścieżki.

11. Na czas Kiermaszu ulice Wały Chrobrego, Szczerbcowa i Zygmunta Starego są wyłączone z ruchu.

12. Wystawcy Kiermaszu mogą wjeżdżać na teren wyłączony z ruchu na podstawie identyfikatorów otrzymanych od organizatorów.

13. Organizatorzy dopuszczają możliwość wjazdu dla klientów dokonujących zdecydowanie dużych zakupów. W takiej sytuacji sprzedawca może udostępnić swój identyfikator klientowi na czas wjazdu. Należy pamiętać o odbiorze identyfikatora od klienta.

14. Teren Kiermaszu jest chroniony przez ochroniarzy w nocy z soboty na niedzielę w godzinach 19.00 - 7.00. Wystawcy mogą pozostawić na stanowiskach towar, jednak powinien on być zabezpieczony (np. siatka, folia stretch, namiot itp.). Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawiony towar.

15. Na terenie Kiermaszu znajdują się dwa hydranty z wodą: na wysokości Urzędu Wojewódzkiego i na skrzyżowaniu ul. Wały Chrobrego i ul. Zygmunta Starego.

16. Na terenie Kiermaszu znajdują się bezpłatne toalety typu ToiToi. U podnóża Wałów Chrobrego (obok fontanny) znajduje się miejska toaleta z prysznicami.

17. Oprócz opłaty za udział w Kiermaszu za każdy dzień handlu pobierana jest przez inkasentów Urzędu Miasta Szczecin opłata targowa - dotyczy ona wyłącznie stoisk, na których prowadzona jest sprzedaż. Stoiska wystawiennicze i promocyjne zwolnione są z tego rodzaju opłaty.

18. Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/967/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 17.12.2001 r. opłata targowa za stoisko ogrodnicze (namiot 9m2 plus powierzchnia obok namiotu) wynosi za 1 dzień handlowy ok. 22,- zł. Opłata dla stoisk nieogrodniczych wynosi 8,40 zł za 1m2 powierzchni handlowej.

19. Po zakończonym Kiermaszu każdy z uczestników zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu swojego stanowiska i pozostawienia go w stanie nie pogorszonym. Za wszelkiego rodzaju uszkodzenia wynikłe z działalności wystawcy, a dotyczące infrastruktury, oraz drzew znajdujących się przy stoiskach odpowiada wystawca.

Do góry

Mecenat


Patroni medialni


Partnerzy© FM Firma Marketingowa Robert Szyjanowski